Dexterxx’s Time Machine

1

archive.dexterxx.pl

Czyli dzisiaj oficjalnie udostępniam dostęp do archiwum mojej internetowej twórczości. Wszystko jest pod archive.dexterxx.pl.

Nie ma żadnego spisu tego, co się w nim znajduje, może w przyszłości się coś takiego pojawi, póki co mogę udostępnić kilka informacji pomocniczych.